Ga naar hoofdinhoud
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Hoogfeest Christus Koning van het Heelal, jaar C, 21/22 november 1998

God is alleen almachtig als jij meewerkt. Zonder jou, kan Hij niets. God wordt onmachtig als zijn liefde wordt afgewezen. Als mensen Hem niet aanvaarden, niet aannemen als Leidsman, als Helper en Redder, dan kan Jezus slechts lijden.
Lees meer

Preek 33e zondag, door het jaar C, 14/15 november 1998

Doe goed. Dan zal Hij aan jou goed doen, dan zal geen haar van je hoofd verloren gaan, want je staat geschreven in de palm van zijn hand. Door standvastig te zijn, zul je je leven redden.
Lees meer

Preek Hoogfeest Willibrordzondag, door het jaar C, 7/8 november 1998

Durf te gaan staan op de schouders van hen die in het verleden hebben getoond wat ze waard zijn, heiligen, kerkleraars, mannen en vrouwen.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 1 november 1998

Enkele uitspraken van de heilige Edith Stein: "Onze liefde voor de mens is maatgevend voor onze liefde tot God." "Wie de waarheid zoekt, zoekt God, of het hem duidelijk is of niet." "Accepteer niets als waarheid wat zonder liefde is, maar accepteer ook niets als liefde wat zonder waarheid is."
Lees meer

Preek 31e zondag, door het jaar C, 31 oktober 1998

Doe als Jezus: Blijf niet steken bij vooroordelen. Geef mensen een nieuwe kans, probeer ze als mens te zien, met menselijke problemen, menselijke zwakheden en met ook mooie en goede kanten.
Lees meer

Preek 30e zondag, door het jaar C, 24/25 oktober 1998

Alleen wijzelf kunnen ons hart in de juiste gesteldheid brengen. Een werkelijk zondebewustzijn is noodzakelijk. Want ieder die zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verheven worden'.
Lees meer

Preek 29e zondag, door het jaar C, 17/18 oktober 1998

Bidt altijd en bidt om het bewaren van je geloof.
Lees meer
Back To Top