Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest Hemelvaart des Heren, jaar C, 9 mei 2013

Kracht: Onze kracht ligt niet in het getal, in onze kennis of onze talenten, niet is overredingskracht of schrijf- dicht- of spreekkunst. Onze Kracht ligt in onze zwakte, omdat we geen weerstand kunnen bieden aan het goede, aan het verlangen om goed te doen, te dienen en op te bouwen.
Back To Top