skip to Main Content

Preek 14e zondag, door het jaar C, 2/3 juli 2016

“... Ik zend u als lammeren onder de wolven. ...” Hoe voelt u zich, voelt u zich inderdaad als een lam; onschuldig, vriendelijk, altijd uitgaand van het goede in mensen, vertrouwvol, eerlijk en open, niet vals of agressief?

Preek 14e zondag, door het jaar C, 6/7 juli 2013

De mensen van goede wil: Mensen die Jezus' vrede willen aannemen. Mensen die het goede herkennen dat Jezus ons heeft gebracht. Liefde voor God en de naaste. Eerbied voor het leven. Bereidheid het kruis van het leven te dragen op een manier die de wereld beter maakt. Mensen die Jezus wel onbewust diep in hun hart hebben gesloten, maar door allerlei omstandigheden Hem niet echt kennen en ook niet vermoeden dat ze Hem in de Kerk zullen vinden.

Preek 14e zondag, feest kerkwijding Sint Jozefkerk, door het jaar C, 7/8 juli 2007

Petrus gebruikt het beeld van de steen voor Jezus en voor ons. Jezus is de levende steen. Hij is de hoeksteen van het hele bouwwerk. Hij is de steen die alles in zijn voegen houdt en waarin alle krachtlijnen samenkomen. Maar ook wij zijn stenen, wij zijn levende stenen en samen met Hem vormen wij een levende, geestelijke tempel.
Back To Top