Ga naar hoofdinhoud

Op zondag Laetare, de vierde zondag van de veertigdagentijd, horen we hoe Jezus tegen Nicodemus zegt: “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered” (Johannes 3, 14-21). Laetare betekent: “verheug u”. De vreugdevolle Boodschap van deze zondag gaat over bevrijding. Jezus, onze Koning, Redder, Bevrijder, Verlosser, Hij bindt de strijd aan met de oude bezetter. Door die bezetter leven we in onvrijheid, blijven we buiten Gods Koninkrijk. De macht van die bezetter is die van de duisternis (vgl. Lukas 22, 53) en zijn prooi is onze ziel.

In de veertigdagentijd klinkt de vraag: Bieden we weerstand aan deze bezetter van onze ziel of zwichten we voor de verlokkingen en verleidingen van de duisternis? Daarover zal het oordeel gaan, zoals Jezus zegt: “Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan” (Johannes 3, 19-21)

Jezus gaat de strijd aan met deze machten van de duisternis. Hij haalt terug wat aan God toebehoort. Maar het is geen inname. Hij vraagt een vrijwillige stap die iedere gelovige zelf moet zetten. Jezus is geen bezetter met legers en met zwaarden, Hij verovert in liefde en doet niets wat ik niet wil. Als ik Hem niet toelaat, omdat ik gehecht ben aan de duistere praktijken van deze wereld, dan laat Hij mij vrij daarin. Hij Heeft geklopt, maar ik heb niet opengedaan. Alleen als jij antwoord geeft op zijn roepstem, kan Hij de Gast worden van jouw hart.

Daarover zegt Jezus dat het bepaalt of je wel of niet onder Gods oordeel komt te staan. Hij zegt: “Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods”.

De veertigdagentijd helpt ons stappen te zetten om Hem te volgen. Pasen in zijn overwinning. Dat krijgt pas betekenis voor ons, als wij de deur hebben opengezet voor Hem, als we zijn licht hebben binnengelaten en Hem hebben verwelkomd als de koning van onze ziel, van ons leven. Dan wordt Pasen ook voor ons het feest van de grote bevrijding.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #5 – Week 10 2024

Back To Top