Ga naar hoofdinhoud

We zien het vaak in het Evangelie: Jezus geneest; Hij geneest een lamme, een blinde, een doofstomme en mensen die door demonen worden gekweld. Verricht God ook nu nog genezingen?

Paus Leo de Grote schreef over de Sacramenten: “Wat in onze Verlosser zichtbaar was, is overgegaan in zijn sacramenten” (preek 74,4, CCSL 138A, 457). Dus in de Sacramenten zet Jezus zijn werk in deze tijd voort en is Hijzelf aan het werk.

Het werk van de genezing is voortgezet in het Sacrament van de ziekenzalving. In het Evangelie lezen we dat de leerlingen die door Jezus werden uitgezonden: “vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen” (Marcus 6, 12-13). Bij zijn hemelvaart zendt Jezus zijn apostelen uit en zegt: “Deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, …; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn” (Markus 16, 17-18). In de brief van Jacobus lezen we: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeenschap roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de Naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden” (Jakobus 5, 14-15).

Jezus ging weldoende rond, Hij genas zieken en gaf zijn leerlingen de opdracht zieken de handen op te leggen en te zalven. Dit werk van Jezus gaat in de Kerk door in het Sacrament van de ziekenzalving. De presbyter (de priester), bidt over de zieke, legt de zieke de handen op en zalft de zieke. Zo eenvoudig, maar in dit mooie Sacrament is het Jezus die zijn werk doet.

De ziekenzalving is dus niet zozeer voor het allerlaatste moment, wanneer we gaan sterven. De ziekenzalving is er voor alle zieken. Hierover zegt Jacobus: “Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden”. De ziekenzalving gaat dus om de redding van onze ziel en dat de Heer ons zal oprichten. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een geestelijk oprichten, waarbij wij het mysterie van het ziek zijn weten te verbinden met Christus die het lijden van de hele wereld heeft gedragen. Toch mogen we Hem vragen dat als Hij ons opricht, dit ook de genezing van onze kwaal mag zijn.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #4 – Week 8 2024

Back To Top