skip to Main Content

Waarom vieren we Christus Koning? Toen paus Pius XI in 1925 dit feest vaststelde, was het koningschap in de wereld al flink in aanzien gedaald en nu in onze tijd neemt de betekenis van het koningschap op het wereldtoneel nog verder af. Dat de Kerk toch dit feest viert, heeft ermee te maken dat Jezus voor een totaal ander koningschap staat. Hij zegt: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier” (Johannes 18, 33b-37). Geen koningschap dus met vechtende partijen, geen wapens, geen aards koninkrijk.

Maar wat dan wel? Paus Pius XI typeerde het koningschap van Christus in 1925 op drie manieren: Koning door de waarheid, Koning door onze vrije wil en Koning in de liefde. Dit gaat over een mens die leeft in de waarheid, die vrij is om naar Gods wil te luisteren en te volbrengen, en een mens die waarachtig lief kan hebben. Het koningschap van Christus gaat over de nieuwe Mens. Christenen beseffen dat Jezus de nieuwe Mens is, de Mens zoals hij bedoeld is, de Mens die toekomst geeft aan deze wereld, ja de Mens die het waard is Heer van het heelal te zijn.

In de theologie spreekt men over mensbeelden, zoals de evolutionaire mens van Darwin, de socialistische mens van Marx, de Übermensch van de Nazi’s. Minder bekend is het moderne ‘economische’ mensbeeld; de mens als consument, die veel voor weinig geld wil, of de mens als een potentieel verslaafde in de drugsindustrie. Welke mens zal in staat zijn op een goede manier te heersen over het heelal? Niet de huidige mens volgens het moderne mensbeeld, want we plunderen de aarde en wat er van de afspraken op klimaatconferentie terecht zal komen, moeten we maar afwachten. Hoe komt dat?

Mensbeelden werken als een selffulfilling prophecy. Als je niets anders hoort, ga je jezelf ernaar gedragen, dan laat je je meenemen en word je gaandeweg zo’n type mens. Maar die mens heeft geen toekomst en biedt deze schepping geen toekomst. Er is maar één Mensbeeld dat toekomst biedt aan u en mij; individueel en als wereldgemeenschap. Alleen de mens naar het model van Christus kan heersen, omdat hij weet dat heersen ‘dienen’ betekent. Als eens alle aardse koningen verdwenen zijn, zullen we Christus Koning blijven vieren, begin en eindpunt van de Mens, hier op aarde en in het heelal.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #23 – Week 46 2021

Back To Top