Ga naar hoofdinhoud

De woorden “schat”, “bezit” of “rijkdom” komen regelmatig voor in het Evangelie. Jezus gaf de rijke jongeling dit advies: “Ga naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen; daarmee zul je een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen” (Matteüs 19, 21). Tegen de man die wilde gaan genieten van zijn enorme oogst, sprak God: “Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?” Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God” (Lucas 12, 13-21). Soms lijkt Jezus alle rijkdom af te wijzen; bijvoorbeeld als Hij zegt: “Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God” (Lucas 18, 25).

Er zijn twee soorten rijkdom: De eerste is bezit, macht, invloed, intelligentie, schoonheid, gezondheid, slimheid en de talenten die je hebt. Die rijkdom bergt een gevaar in zich; hij kan je egoïstisch maken. Het is de rijkdom waardoor je kan gaan denken dat je God niet nodig hebt; een rijkdom op aarde zonder dat je rijk bent bij God.

Rijk zijn bij God is de andere rijkdom, bereid zijn om anderen te dienen en daarvoor je aardse rijkdom in te zetten, met je talenten, je geld en bezit, je tijd, je aandacht en je mogelijkheden. De rijkdom van Gods koninkrijk is een honderdvoud aan huizen, broers of zusters, moeders, kinderen of akkers (Matteüs 19, 27-29), omdat je elkaar door het geloof kent als broers en zussen die elkaar steunen en elkaar niet in de steek laten. Het is de rijkdom van samen Kerk zijn als geloofsgemeenschap. De rijkdom die bestaat uit vrede in je hart, tevredenheid, dankbaarheid en innerlijke vreugde.

Geloof je in Gods koninkrijk? Geloof je dat God jou innerlijk geluk en vrede schenkt, dieper en bestendiger dan alles wat de wereld jou kan bieden? Geloof je in het eeuwige leven en dat je een schat opbouwt bij God die blijft in eeuwigheid? Durf je alles wat je bent en wat je hebt in te zetten voor Gods Koninkrijk?

Welke rijkdom krijgt bij jou voorrang? Daarmee geef je de prioriteit van het leven aan. Ons doel is de hemel. Om daar te komen moeten we de aarde en het leven op aarde goed beheren. Niet egoïstisch zijn, innerlijk klein blijven tegenover God en de naaste. Of heel eenvoudig gezegd: Het voorbeeld van Jezus navolgen.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #15 – Week 32 2023

Back To Top