Ga naar hoofdinhoud

“Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen” (Matteüs 16, 13-20). Hoe ver reikt dit Woord van Jezus? Stopt het als Petrus sterft of reikt zijn Woord verder? De vraag stellen is hem beantwoorden. Jezus bouwt verder. Ooit zei Hij: “Mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk, en ook Ik houd niet op met werken” (Johannes 5, 17). Ook als Petrus sterft, blijft Jezus bouwen, daarom heeft de kerk altijd iemand op de stoel van Petrus, iemand die het Petrusambt bekleedt. Jezus kijkt naar de toekomst als Hij zegt: “De poorten der hel zullen haar niet overweldigen”. Zo klinkt ook de allerlaatste zin van het Evangelie volgens Matteüs: Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28, 20).

Jezus bouwt ook in onze tijd door aan zijn Kerk, daarom moet elke opvolger van Petrus steeds een rots in het geloof zijn. Dat is in de geschiedenis helaas niet steeds zo geweest. Daarom kun je de Kerk vergelijken met het oude Israël. Heel wat van haar koningen bleven God niet trouw. God echter blijft zijn belofte trouw; dan leidt God de Kerk en haar leiding door de beproeving en loutering heen. We mogen dankbaar zijn voor de goede geestelijke leiders van de afgelopen eeuwen en nu.

Jezus spreekt vaker over bouwen: “Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde” (Matteüs 7, 24). Wanneer wij Jezus navolgen dan bouwen wij solide en bouwt Hij door ons aan zijn Kerk. Volgen wij Hem niet na, dan kan Hij niet met ons verder bouwen. Het is de navolging van Jezus die van Petrus een rots maakt. Komende zondag zegt Jezus tegen Petrus “Jij bent de steenrots” Maar Petrus is kwetsbaar. Een zondag later horen we Jezus zeggen: “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil” (Matteüs 16, 23).

Petrus moet achter Jezus aan, Hem navolgen ook in het kruisdragen; als Petrus het kruis van Jezus niet wil accepteren, dan laat hij zich leiden door menselijke overwegingen. Om rots zijn waar Jezus op kan bouwen, zijn twee dingen noodzakelijk: 1) Luisteren naar de Geest, zodat God zijn wil en de weg die we moeten gaan, kan openbaren en 2) Jezus navolgen; doen wat Jezus heeft voorgedaan en geleerd. Zo bouw je met Hem rotsvast.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #16 – Week 34 2023

Back To Top