Ga naar hoofdinhoud

Hebt u het gevolgd? De discussie ligt alweer even achter ons, maar het kwam zelfs op het televisie-journaal. Een pater uit Berne Heeswijk had gezegd dat van de bisschoppen het “Stille nacht” niet meer gezongen mocht worden. Tja, de pater had de kerstklok horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing en de NOS had al vernomen dat het anders lag, maar wilde die leuke uitzending toch maar door laten gaan. Blijkbaar vonden ze een kerstrelletje wel leuk, ook al wisten ze dat informatie niet waar is.

Straks zingen we heel gewoon “Stille nacht, heilige nacht”, vaak is dat het laatste lied in het voorprogramma, vlak voordat de viering begint. Dan laten we alle rumoer en gekrakeel van de media achter ons. Het is wel een kunst om de berichten in de media steeds weer te filteren. Al te snel geven we tv en krant het vertrouwen, om na een poosje opnieuw te ontdekken dat het toch echt anders is.

Het is die wonderlijke spanning tussen de Kerk en de wereld. Toen, rond de geboorte van Jezus, was er al volop desinformatie. Herodes wilde de drie koningen voor zijn karretje spannen, zogenaamd om de nieuwgeboren koning te eren. Maar in zijn hart koesterde hij andere plannen. Uiteindelijk kwam hij niet als een vierde koning met geschenken, maar stuurde hij zijn soldaten die de kinderen vermoordden.

Zal het ooit pais en vree zijn tussen Kerk en wereld, of zal die spanning er altijd blijven. Wie de woorden van Jezus erop naslaat, beseft dat het een illusie is om te denken dat de wereld ooit echt vriendelijk zal zijn naar de Kerk en naar de gelovigen. Soms even, bijvoorbeeld wanneer de Kerk ook de politieke agenda bepaalt, maar dan komen er weer heel andere problemen. Uiteindelijk zal het er steeds om gaan dat we de vrede niet van buiten moeten verwachten, maar dat we in die soms zo vreemde wereld de vrede in ons eigen hart bewaren.

Na het feest van Christus Koning op 24 november, hebben we op 25 december het feest van zijn geboorte. Elk jaar worden we eraan herinnerd dat dit Kerstfeest pas echt een feest is als Hij in ons hart en in onze geest opnieuw geboren kan worden en Hij koning van ons hart kan zijn. Niet alleen met de feestelijkheden van kerstmis, maar elke dag, elk uur, iedere keer wanneer we geneigd zijn onszelf hard op te stellen, als we ons sterk willen maken en met macht en kracht onze zin willen doorzetten. Juist dan moet Hij opnieuw in ons geboren worden, zodat we niet zwichten voor de bekoring om zelf koning te zijn in ons eigen koninkrijk.

We hebben nog wat dagen te gaan, de Advent is nog niet voorbij, maar ik wens u toch alvast een zalig Kerstfeest. Geniet van de advent- en kerstliederen, ook van “Stille nacht”, geniet van de gezelligheid in huis nu de kortste dag en de langste nacht nabij is. Geniet van de oliebollen en appelflappen, van erwtensoep en roggebrood. Als de dagen lengen gaan de nachten strengen, maar de warmte van zijn geboorte, het licht van zijn ster mag onze harten en huizen verwarmen en onze geest verlichten om vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet te gaan; wat de kranten ook beweren.

Pastoor Michel Hagen

Wassenaar, december 2013 (parochieblad Gaffel)

Back To Top