Ga naar hoofdinhoud

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in de maand november met Duinrell overeenstemming bereikt over de opvang van maximaal zeshonderd asielzoekers tijdens de winterperiode. Vanaf 15 november zijn daar de eerste bewoners ontvangen. Het COA heeft een overeenkomst gesloten tot en met 28 maart 2013 (bron: www.coa.nl).

Wie zo wat rondneust op het internet, vindt helaas veel onsmakelijke en negatieve reacties op de komst van de vluchtelingen in Duinrell; alsof deze mensen voor hun plezier hier zijn. Dat is zeker niet de algemene houding van de gemiddelde wassenaarder. Toen bekend werd dat deze vluchtelingen zouden komen, hebben we in de Raad van Kerken Wassenaar besproken wat we kunnen doen. We hebben reeds ervaring, omdat we twee jaar geleden ook vanuit de verschillende kerken een helpende hand hebben kunnen bieden. Echter, het COA is een overheidsinstelling en heeft het druk. Op een telefonisch verzoek onzerzijds is een week later nog niet gereageerd.

Acties?
Voor ons als kerken is het moeilijk om gerichte acties ondernemen. We kunnen tot nu toe alleen iets betekenen voor de vluchtelingen die in de weekenden of door de week de kerken binnenlopen. Natuurlijk moeten we hen niet overvallen met allerlei goede bedoelingen, professionaliteit is geboden. Twee jaar geleden hebben we vanuit de verschillende Wassenaarse kerken dat is RK, PKN, NPB en Evangelie Gemeente, met de toenmalige vluchtelingen gesprekken gevoerd, en samen in de Bijbel gelezen. Deze mensen (waaronder veel Christenen) verlangen ernaar niet alleen over hun traumatische ervaringen te spreken, maar dit ook in een gelovige context te doen. Twee jaar geleden hoorden we naast het verdriet en de pijn vanwege het achterlaten van huis en haard en hun familie, ook veel dankbaarheid naar God en naar de mensen, dat ze hier veilig en wel zijn opgevangen. Vanuit de verschillende kerken konden we in die gesprekken een echte meerwaarde bieden. Met name bleek ook dat veel Christelijke vluchtelingen behoefte hadden aan een Bijbel, het liefst in hun eigen taal. Die hadden we niet ter beschikking, maar we hebben wel overal vandaan Engelstalige Bijbels verzameld en aan hen gegeven. De vluchtelingen met wie we in die periode contact hadden zijn toen ook rond Kerstmis uitgenodigd voor een gezellige maaltijd en ontmoeting met anderen. Dit gaan we deze keer weer proberen, met andere activiteiten waarvoor plannen zijn. Hopelijk dat we daarin als samenwerkende kerken zullen slagen. Via onze locale bladen houden we u op de hoogte. Voor vragen en initiatieven svp contact met Evert Jan Westera (voorzitter Raad van Kerken Wassenaar – advies@contera.nl) en pastoor Michel Hagen (pastoor@parochie-augustinus.nl).

Pastoor Michel Hagen
Wassenaar, 3 december 2013 (parochieblad Gaffel)

Nawoord (22 dec. 2013)
Middels vluchtelingenwerk Nederland hebben we contacten kunnen leggen. Ook via vluchtelingen die onze kerken binnenlopen. Inmiddels is er een initiatief binnen de Raad van Kerken met de Hervormde diaconie voor een verlate kerstmaaltijd als een hartelijk welkom. Ongeveer honderd vluchtelingen zijn hierbij uitgenodigd en zo nodig wordt het herhaald. De vluchtelingen komen voornamelijk uit Afghanistan, Iran, Ethiopië en nog wat landen. Ook is er een inzameling. Er is behoefte aan warme kleding zoals jassen, truien, broeken, sokken, handschoenen, sjaals en mutsen en eventueel schoenen. Aan oude en versleten kleding en lekke schoenen is vanzelfsprekend geen behoefte. Er zijn relatief weinig kinderen en beduidend meer mannen dan vrouwen.

Contactpersoon:De voorzitter van de Raad van Kerken: Evert Jan Westera: advies@contera.nl

Back To Top