Ga naar hoofdinhoud

Hoe zit het nu met Gods Koninkrijk, met Gods Koningschap? Sommige mensen gaan ervan uit dat Gods Wil altijd vanzelfsprekend gebeurt. Alles gaat toch zoals God het bepaalt!; lijken zij te denken. Met die gedachte bidden zij de bekende woorden in het onze Vader: “Uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Die woorden zijn echter oud Nederlands en ze betekenen: “Moge toch uw Naam worden geheiligd, moge toch uw Koningschap komen, moge toch uw Wil gedaan worden; ja, dat het op aarde net zo gaat als in de hemel”. Dat betekent dus dat Gods Naam nu nog niet heilig wordt gebruikt, dat Gods Koningschap niet door iedereen wordt aanvaard en dat Gods Wil nog niet gedaan wordt op aarde zoals in de hemel.

Maar hoe zit het dan met de toekomst? We zeggen dat God de toekomst ziet en weet wat er zal gebeuren. Trekt God dan toch aan de touwtjes, gaat het toch zoals Hij het wil? De Bijbel schetst God als degene die met ons meetrekt, die mee op reis gaat en bij ons blijft in dat grote avontuur naar de toekomst. God kijkt verder dan wij, God ziet meer dan wij kunnen zien, God heeft uiteindelijk het laatste Woord en aan Hem is het oordeel. Maar toch geeft God ons de ruimte, zo heeft Hij ons bedoeld. Met onze wil hebben we invloed op die toekomst. Ook wij beïnvloeden de toekomst door onze keuzen, door ons gedrag, onze inzet of onze luiheid. Als wij ons richten naar Gods bedoelingen en actief meewerken, ontplooit de toekomst zich meer en meer naar Gods bedoeling en worden wijzelf ook meer en meer wie we optimaal kunnen zijn.

Wij staan in een wereld die op veel terreinen niet met God meewerkt. Jezus wijst ons de weg in die wereld. De weg die Hij wijst is de weg waarin wij het kruis oppakken naar zijn voorbeeld. Hij is de Zoon die wordt afgewezen en gedood. Daarover gaat ook de parabel van de pachters komende zondag (Matteüs 21, 33-43). Tot ons klinkt de uitnodiging, niet zo weerbarstig te zijn als die pachters. Als ons leven vruchten draagt van goedheid, zachtheid en edelmoedigheid, dan mogen wij vreugde beleven aan die schitterende wijngaard die deze wereld en ons leven is; die wereld die God ons heeft toevertrouwd; die we te leen hebben van God om door te geven aan onze kinderen. Wij mogen en kunnen meebouwen aan de toekomst van Gods Koninkrijk.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #19 – Week 40 2023

Back To Top