Ga naar hoofdinhoud

Waar loopt het fout in de landen waar steeds maar geen vrede wil komen? Één ding zie je vaak terugkomen; theocratie tegenover democratie. De Katholieke Kerk staat voor godsdienstvrijheid. In de Islam zie je dat fanatieke groepen de Koran en de Sharia als hoogste norm voor het land willen hanteren. Dit zie je terug binnen Hamas in Gaza. Soortgelijke groepen heb je ook in het Jodendom zoals bij de kolonisten. “Dit land”, zeggen zij, “is ons door God gegeven, dus nemen we het terug”. In Rusland werkt de staat nauw samen met de Russisch Orthodoxe Kerk. In Nicaragua zie je dat een links regime probeert de Kerk uit te schakelen. Daar is de linkse ideologie zonder God de staatsreligie. Wereldwijd zie je allerlei variaties op hetzelfde thema. Bij al deze groepen ontbreekt Jezus. Ja ook bij christelijke groepen als zij dezelfde intolerante houding aannemen. Jezus dwingt niemand tot bekering. Hij waarschuwt, legt uit, Hij geeft het goede voorbeeld, is stevig maar geweldloos.

In vroegere eeuwen toen de katholieke Kerk vervlochten was met de staat, ging bekering soms ook met het zwaard. De overheid voerde dan het zwaard, maar het was omwille van één geloof, één Kerk, één staat. Dit is feitelijk een uiting van gebrek aan vertrouwen. Heel de Bijbel laat zien dat het Beloofde Land en Gods Koninkrijk niet door eigen macht wordt veroverd, maar wordt geschonken. God schenkt het niet aan hen die met geweld en valsheid hun ideeën doordrukken. Jezus zegt: “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. … Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. …” (Matteüs 5, 3-7). Zolang landen en groepen hun Godsdienstige of politieke macht willen vestigen met wapens, zullen zij de vrede van Christus niet kennen. Voor hen geldt wat Jezus tegen Petrus zei: “Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Matteüs 26, 52).

Het Rijk Gods is niet hier of daar, het is midden onder u (Lucas 17, 20-21). Godsdienst verbreid je niet met het wapens, maar door eerbied voor God, door goedheid en naastenliefde. Wij brengen vrede door mensen de idealen van Christus aan te reiken. Echte evangelisatie is doorgeven en voorleven wat Christus ons heeft geleerd en voorgedaan. Als Gods kinderen zijn wij geroepen om Gods liefde en trouw, Gods vergeving en barmhartigheid, Gods goedheid en zorg te tonen in deze wereld. Zo en zo alleen kunnen wij vrede brengen, de vrede van Christus.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #21 – Week 44 2023

Back To Top