Ga naar hoofdinhoud

Preek 1e zondag Veertigdagentijd, jaar C, 16/17 februari 2013

In deze veertigdagentijd mogen we ons bezinnen op onze geestelijke vrijheid. Daarvoor is het nodig om te zorgen dat de media niet als een ongeremde stroom onze huiskamers binnenkomen. We kunnen betere bronnen aanboren die ons beter van dienst zijn. Meer stilte in ons leven.

Preek 1e zondag Veertigdagentijd, jaar B, 8/9 maart 2003

De oudste bekoring, is de bekoring je leven in eigen hand te nemen, zelf te bepalen wat goed of niet goed is. Het is ook het wantrouwen in God, gebrek aan vertrouwen dat God je zal geven wat je nodig hebt. Bereik ik door eigen kracht mijn doel, bepaal ik voor mijzelf mijn doel, sta ikzelf in het middelpunt? Of wordt mijn leven een dienst aan God, een dienst aan de mensen? Laat ik God bepalen wat goed en kwaad is? Stel ik mijn talenten in dienst van God of in dienst van mijzelf?

Preek 1e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 16 februari 2002

Het zou aardig zijn om eens met elkaar in gesprek te gaan over de bekoringen van deze tijd. Wat de een een bekoring vindt, vindt de ander misschien best wel kunnen. Wat de een het hellend vlak vindt, ziet de ander juist als vooruitgang.

Preek 1e zondag Veertigdagentijd, jaar C, 28 februari 2001

De drie bekoringen staan voor de drie hoofddomeinen van ons leven: Eerst het brood, het voedsel, alles wat met het lichaam te maken heeft. De tweede voor aandacht, eer, bevestiging, sociale contacten, erkenning, carrière, ontplooiing, de top bereiken, de beste zijn. De derde bekoring is een zeer geraffineerde. Een bekoring voor theologen, voor schriftgeleerden, voor gelovige mensen in het algemeen, de bekoring om God op de proef te stellen.

Preek 1e zondag Veertigdagentijd, jaar B, 11/12 maart 2000

Waarin kan ons geloof nog verder groeien? Dat is het waartoe Jezus ons oproept als Hij zegt: “Gelooft in het Evangelie”. Wanneer we zijn Woord aannemen, dan klimmen wij op langs de levensboom, dan dragen wij met Hem het kruis en dragen ook wij goede vruchten. Zo zal Hij ons brengen naar het paradijs.
Back To Top