Ga naar hoofdinhoud

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 13/14 april 2024

Op deze zondag horen we hoe Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. De Heer is in hun midden. Toch moeten zij eraan wennen. Ook bij ons is de Heer in ons midden, bijzonder in de Eucharistie, waarin wij Hem mogen herkennen bij het breken van het Brood.

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 14/15 april 2018

Het is belangrijk waarover we spreken, niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis. Wil je Jezus ook thuis in je midden ervaren, dan moeten er momenten zijn dat je samen zo over Hem spreekt, zodat Hij in ons midden kan komen.

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 21/22 april 2012

Het omgaan met lijden door Christenen: voor hen is het lijden als de dood. Je zoekt het niet op, maar als het er is, probeer je het in verbondenheid met Jezus te beleven en te dragen. Een mens die Christus kent, heeft Iemand die hem of haar nabij is in het lijden. Christus is je nabij tot in de dood. Hij gaat met je mee tot in de diepste diepte van de onderwereld en brengt je naar de overkant.

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 3/4 mei 2003

De verschijningen zijn niet alleen teken van Jezus werkelijke verrijzenis, het is ook een leerschool om Christus te gaan herkennen in de naaste, in zijn Kerk, in de vreemdeling. Het valt op dat Hij zo dikwijls verschijnt tijdens geloofsmomenten, bij het breken van het Brood, wanneer de leerlingen samen komen en over Hem spreken. Wanneer de leerlingen getuigen van hun ervaringen en verklaren dat Hij leeft. Dat zijn de momenten bij uitstek dat Hij ineens levensecht in hun midden aanwezig is.

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 6/7 mei 2000

Het komt hierop neer: Wie niet in de verrijzenis van Jezus gelooft, zal de Schrift niet kunnen begrijpen. Wie in de twijfel blijft hangen, zal geen antwoord vinden op vragen over lijden en sterven. Vandaag worden we opgeroepen alle twijfel te overwinnen en op onze beurt getuigen te worden. Daartoe noemt Hij ons zalig: Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Back To Top