skip to Main Content

Preek 21e zondag, door het jaar B, 21/22 augustus 2021

Woorden van eeuwig leven zijn geen simpele of makkelijke woorden. Gods Woord is stevige kost waar je lang en goed op moet kauwen. Zo is het met Christus zelf ook. Hem navolgen is niet simpel maar op die weg schenkt God ons het eeuwige leven.

Preek 21e zondag, door het jaar B, 25/26 augustus 2018

Onderdanig: Het gaat om een houding naar elkaar toe waarin ieder de ander hoogacht en van harte bereid is zelf een treetje lager te gaan staan: Je eigen verlangens opzij kunt zetten; Je eigen ideeën niet steeds de voorrang geven; Jezelf niet groot maken; Je talenten in dienst stelt van de ander.
Back To Top