Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, 14/15 augustus 1999

Maria is op veel manieren een grote vrouw, maar ze is boven alles groot in bescheidenheid. Bescheidenheid is in de eerste plaats belangrijk, omdat God zelf bescheiden is. Hij dringt zich niet op en geeft ons de ruimte. Maar ook omdat God alleen zijn grootheid kan tonen, als wij onszelf niet groot maken.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 1999

Wees uitgenodigd om te groeien in die innerlijke vrijheid, die de Geest ons geeft, de vrijheid doordat wij ten volle worden aangenomen en verheven tot de rang van Zoon van de Vader, Kind van God.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, 27 december 1998

Het gezin van Jozef, Maria en Jezus laat zien, hoe belangrijk een gezin is waarin de plannen van God het belangrijkst zijn. God heeft voor ieder mensenkind een bedoeling. En wij moeten proberen te ontdekken wat die bedoeling is.
Lees meer

Preek 32e zondag, Willibrordzondag, door het jaar C, 7/8 november 1998

Durf te gaan staan op de schouders van hen die in het verleden hebben getoond wat ze waard zijn, heiligen, kerkleraars, mannen en vrouwen.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 1 november 1998

Enkele uitspraken van de heilige Edith Stein: "Onze liefde voor de mens is maatgevend voor onze liefde tot God." "Wie de waarheid zoekt, zoekt God, of het hem duidelijk is of niet." "Accepteer niets als waarheid wat zonder liefde is, maar accepteer ook niets als liefde wat zonder waarheid is."
Lees meer

Preek 21e zondag, door het jaar C, feest H. apostel Bartholomeüs, 22/23 augustus 1998

God als goede vader die een oogje in het zeil houdt. Moge wij ervaren dat God zijn oog direct op jou gevestigd heeft, dat Hij bij je is, als je redder, als je Broeder, als je Vader. Dat hij ziet hoe ook jij je door het leven worstelt, dat Hij je op tijd dat steuntje in de rug geeft.
Lees meer

Preek Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 1998

De geheimen van Maria: groot in bescheidenheid, geloof en zuiverheid.
Lees meer
Back To Top