Ga naar hoofdinhoud
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, 26 december 2017

God is fundament van alles wat mogelijk is. God onttrekt zich aan alle fysieke metingen en aan alle binnenwereldse redeneringen. God staat ervóór, erbóven, erónder, Hij staat naast ons, achter ons, God dient zijn schepping, God draagt zijn schepping. Die dragende hand kunnen we wel filosofisch bedenken en kunstzinnig uitbeelden, maar niet empirisch meten en bepalen.
Lees meer

Solennité de Noël, le 25 Décembre 2017

Pourquoi les amis de Dieu ont-ils la vie si dure ?
Lees meer

Preek Hoogfeest Doop van de Heer, jaar B, 10/11 januari 2015

Wees een mens van actieve goedheid, die het goede voor de naaste zoekt en zich daarvoor inzet. Die zich afvraagt waarmee hij de wereld beter kan maken en God en de naaste kan dienen.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 3/4 januari 2015

Voor wie staan de koningen in onze tijd, in deze moderne maatschappij?
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2015

Het begin van het leven van Jezus in de schoot van Maria is biologisch gezien een wonder waarover je kunt nadenken en dat je kunt bewonderen, toch is dat in feite voor ons mensen niet het meest interessant, veel interessanter is haar houding, die ontvankelijkheid van Maria, die kunnen wij navolgen.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar B, 27/28 december 2014

Wat God doet door zijn Zoon mens te laten worden is het herstel van de hele schepping door de kroon op de schepping te genezen en daarmee begint God in het gezin. Met de geboorte van Christus wordt het gezin een weg tot genezing voor man, vrouw en kind. Zo maakt Hij het gezin tot leerschool, tot huiskerk.
Lees meer

Preek Kerstavond/Kerstochtend, Hoogfeest Geboorte Van Christus, 24/25 december 2014

God heeft kwetsbaar en klein in ons midden willen komen, opdat wij het zelf aandurven; kwetsbaar, klein en weerloos met Hem mee te werken.
Lees meer
Back To Top