Ga naar hoofdinhoud

Preek 23e zondag, door het jaar A, 5/6 september 2020

Het gaat vandaag in het Evangelie om een bijzondere vorm van naastenliefde. Hoe corrigeer je elkaar? Dat is niet eenvoudig maar wel belangrijk. We gaan te rade bij Hem die ons voorgaat op de weg van de naastenliefde.

Preek 23e zondag, door het jaar A, 3/4 september 2011

“Ben ik soms mijn broeders hoeder?” En daar zit hem de kneep, inderdaad wij zijn elkaars hoeder. God vraagt ons oog voor elkaar te hebben en te houden. Maar niet een gemakkelijk oog, juist als iemand afdwaalt van de weg die Christus ons wijst, de weg van het Evangelie, de navolging, dan vraagt Hij ons naar die ander toe te gaan.

Preek 24e zondag, door het jaar A, 7 september 2008

De correctio fraterna is een groot goed in de Kerk. De broederlijke of zusterlijke correctie. Een gemeenschap rondom Christus, staat open voor zo’n correctie. Daarin bestaat geen onderscheid tussen groot of klein, man of vrouw, geleerd of eenvoudig, jong of oud.

Preek 23e zondag, door het jaar A, 4 september 1999

In onze tijd is het voor ons heel moeilijk te accepteren dat er mensen in de kerk aangesteld zijn die namens God mogen spreken. Echter, kerkelijk gezag is een uitdrukkelijke instelling van Jezus zelf. Het bewaart de eenheid.
Back To Top