Ga naar hoofdinhoud

Preek 27e zondag, door het jaar A, 3/4 oktober 2020

Dit weekeinde horen we de parabel over de wijngaard van de Heer. Je kunt dan denken aan de vruchten van de oogst zoals op oogstdankdag, maar de gedachten van Jezus gaan uit naar de vruchten uit ons hart, vruchten van goedheid en liefde. De Eucharistie die wij vandaag mogen vieren is de vrucht uit zijn hart, vrucht van zijn liefde voor ons.

Preek 27e zondag, door het jaar A, 4/5 oktober 2014

De echte offerande is onzichtbaar; die gebeurt in het dagelijks leven, in elk moment waarin we iets van onszelf prijsgeven omwille van God, omwille van de naaste, omwille van gerechtigheid, omwille van de vrede, omwille van de liefde. Ieder goed woord, elk moment dat we ons inhielden omwille van de ander, waarin we onze tegenzin overwonnen, ons geduld bewaarden; zeg maar alles wat Paulus in zijn hooglied van de liefde noemt. Dat is het echte offer dat wij inbrengen.

Preek 27e zondag, door het jaar A, 1/2 oktober 2011

Gods goddelijke gulheid voedt ons opdat ons leven vruchtbaar wordt door vruchten van gulheid van hart, dienstbaarheid, vergevingsgezindheid, geduld, inzet voor Gods Kerk, hartelijkheid en aandacht, waardering en bevestiging. Zo gul als Christus, zo gul als God.

Preek 27e zondag, door het jaar A, 5 oktober 2008

De geschiedenis van Israël is de geschiedenis van de mensheid in een notendop. God heeft zijn profeten niet alleen naar Israël gestuurd, al is zijn openbaring daar wel tot volle bloei gekomen, maar overal ter wereld waait de Geest en zendt God zijn apostelen van vrede, zijn middelaars en verkondigers.
Back To Top