Ga naar hoofdinhoud

Preek 32e zondag, door het jaar A, 11/12 november 2017

In de evolutie gaat het om de sterksten, met de beste genen, die het best reageren op veranderingen, die de anderen de baas blijven. De wijsheid van God staat voor een andere evolutie, die je ook een revolutie mag noemen. Dat is de eigenlijke oorsprong van de mens, van de wijsheid, van inzicht, van Godsdienst, van naastenliefde, van kunst en schoonheid.

Preek 32e zondag, door het jaar A, 5 november 2011

De priester gaat voor, maar de liturgie veronderstelt ook onze eigen inbreng. Bidden wij mee, zingen wij mee, staan wij, knielen wij, belijden we ons geloof? Maken we de Heilige Mis samen tot een feest voor de bruidegom?

Preek 32e zondag, Willibrordzondag, door het jaar A, 9 november 2008

We vieren de H. Willibrord omdat we beseffen dat we aan hem en aan veel mensen zoals hij ons geloof te danken hebben. Als de H. Willibrord 30 jaar is, wordt hij priester gewijd en reeds twee jaar later steekt hij met 11 of 12 gezellen de Noordzee over. Vanaf 690 begint hij zijn missioneringswerk in onze streken.
Back To Top