skip to Main Content

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2017

De gebeurtenissen in de geschiedenis en Gods Voorzienigheid lopen dwars door elkaar heen. God is erbij, zonder dat Hij de wetten van de natuur en de wetten van de psychologie of de sociologie of wat dan ook opzij hoeft te zetten. God is in en door, onder en boven, bij en voor en achter alles aanwezig.
Lees meer

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, jaar A, 26 december 2016

Worden zoals Jezus, dat bereik je alleen door Hem na te volgen, Hem na te doen, zijn manier van doen in te oefenen, te blijven oefenen, te blijven proberen, dag in dag uit.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2016

Gods barmhartigheid krijgt een gezicht in Jezus Christus. Van dat gelaat is Maria de moeder.
Lees meer

Preek 32e zondag, Willibrordzondag, door het jaar B, 8 november 2015

Bekering een continue proces. Voor iedereen geldt dat je, als je niet oppast, vanzelf meeloopt met de grote stroom.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2015

Het begin van het leven van Jezus in de schoot van Maria is biologisch gezien een wonder waarover je kunt nadenken en dat je kunt bewonderen, toch is dat in feite voor ons mensen niet het meest interessant, veel interessanter is haar houding, die ontvankelijkheid van Maria, die kunnen wij navolgen.
Lees meer

Preek 34e week (Augustinuslezing), door het jaar A, 17 september 2014

De kunst is om in alle omstandigheden en alle dingen, dus ook in alle mensen te herkennen wat God ons te zeggen heeft.
Lees meer

Preek Hoogfeest apostelen Petrus en Paulus, jaar A, 28/29 juni 2014

Petrus en Paulus: Tegengestelde karakters, andere opvoeding en achtergrond, maar ze hebben elkaar volledig gevonden in Christus.
Lees meer

Preek 4e zondag, Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis, door het jaar A, 1/2 februari 2014

Pax zonder Christi
Lees meer
Back To Top