skip to Main Content

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, jaar C, 26 december 2018

Daags na Kerstmis vieren we het feest van de heilige Stefanus. Een ontnuchterend gebeuren. Jezus is gekomen om zijn leven te geven. Stefanus is daarbij de eerste martelaar die in zijn voetspoor treedt. 
Lees meer

Preek 22e zondag, door het jaar B, feest H. Augustinus, 1/2 september 2018

We vieren onze patroon de H. Augustinus. De lezingen spreken over liefde en die is niet zonder risico, als je probeert te begrijpen wat Jezus met liefde bedoelt. 
Lees meer

Preek 12e zondag, Hoogfeest Geboorte van Johannes de Doper, door het jaar B, 23/24 juni 2018

We vieren vandaag het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Johannes is een gids, een wegwijzer, een gezant die verwijst naar Hem die we mogen ontmoeten in de Eucharistie. Jezus Christus.
Lees meer

Preek gedachtenis Maria Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), 21 mei 2018

Maria is niet alleen moeder voor ieder van ons afzonderlijk, zij is ook moeder van de Kerk. Dat betekent dat zij ons niet alleen individueel wil helpen om gelovig te leven, maar dat zij ons ook helpt om Kerk te zijn.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2018

Wij mogen ons kindschap Gods vieren met de Moeder van God die aan ons is geschonken.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, 30/31 december 2017

Onze bisschop heeft een jaar van gebed afgekondigd dat een uitnodiging is voor ieder van ons persoonlijk, maar ook heel bijzonder voor de gezinnen, om te werken aan een eigen gezinsspiritualiteit en het gebed een vaste plek te geven in het gezin.
Lees meer

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, jaar B, 26 december 2017

God is fundament van alles wat mogelijk is. God onttrekt zich aan alle fysieke metingen en aan alle binnenwereldse redeneringen. God staat ervóór, erbóven, erónder, Hij staat naast ons, achter ons, God dient zijn schepping, God draagt zijn schepping. Die dragende hand kunnen we wel filosofisch bedenken en kunstzinnig uitbeelden, maar niet empirisch meten en bepalen.
Lees meer

Preek 31e zondag, Willibrordzondag, door het jaar A, 5 november 2017

We moeten voeten zijn van vreugdeboden: wij moeten, net als Willibrord, vreugdeboden zijn die de Blijde Boodschap opnieuw verkondigen en opnieuw kijken naar deze tijd met de vraag: Wat heeft deze tijd nodig?
Lees meer
Back To Top