Ga naar hoofdinhoud

Preek 23e week, feest H. Augustinus, door het jaar C, 10 september 2019

Vanuit het Evangelie willen we kijken naar het leven van Augustinus. 
Lees meer

Preek 23e zondag, feest H. Augustinus, door het jaar C, 7/8 september 2019

Vandaag vieren we de patroon van onze parochie, de heilige Augustinus. Hij heeft een kleurrijk leven gehad. Toch ging de echte kleur en het echte licht pas stralen toen hij Christus gevonden had. Wij Mogen Christus vinden in zijn Woord en Sacrament.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2019

Op deze dag viert de Kerk wereldvrededag. Op voorspraak van Maria, de moeder van God, bidden wij om vrede; dat dit een jaar van vrede mag zijn. Die vrede zal er zijn wanneer wij Christus in ons hart toelaten.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar C, 29/30 december 2018

Dit weekeinde vieren we het feest van het Heilig Huisgezin, Jozef, Maria en Jezus. We mogen ons door hun voorbeeld laten inspireren en nadenken hoe we hen kunnen navolgen.
Lees meer

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, 26 december 2018

Daags na Kerstmis vieren we het feest van de heilige Stefanus. Een ontnuchterend gebeuren. Jezus is gekomen om zijn leven te geven. Stefanus is daarbij de eerste martelaar die in zijn voetspoor treedt. 
Lees meer

Preek 22e zondag, feest H. Augustinus, door het jaar B, 1/2 september 2018

We vieren onze patroon de H. Augustinus. De lezingen spreken over liefde en die is niet zonder risico, als je probeert te begrijpen wat Jezus met liefde bedoelt. 
Lees meer

Preek Hoogfeest geboorte Johannes de Doper, 23/24 juni 2018

We vieren vandaag het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Johannes is een gids, een wegwijzer, een gezant die verwijst naar Hem die we mogen ontmoeten in de Eucharistie. Jezus Christus.
Lees meer

Preek gedachtenis Maria Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), 21 mei 2018

Maria is niet alleen moeder voor ieder van ons afzonderlijk, zij is ook moeder van de Kerk. Dat betekent dat zij ons niet alleen individueel wil helpen om gelovig te leven, maar dat zij ons ook helpt om Kerk te zijn.
Lees meer
Back To Top