skip to Main Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, jaar A, 26 december 2016

Worden zoals Jezus, dat bereik je alleen door Hem na te volgen, Hem na te doen, zijn manier van doen in te oefenen, te blijven oefenen, te blijven proberen, dag in dag uit.
Lees meer

Preek Eerste Kerstdag, Hoogfeest geboorte van Christus, 25 december 2016

Soms vergeten we dat wij alleen gered kunnen worden als we met Hem meedoen.
Lees meer

Preek Hoogfeest Doop van de Heer, jaar A, 11/12 januari 2014

Bij de doop van Jezus is God drievuldig aanwezig, De Vader spreekt, de Heilige Geest toont zich in de gedaante van een duif en blijft rusten op de veelgeliefde Zoon; de Vader, de Zoon en de Geest.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 4/5 januari 2014

Deze koningen ontdekken het mensbeeld van God, hoe God de mens ziet. Zij leren de waarheid over zichzelf, gemaakt naar Gods evenbeeld.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2014

Kerkelijk Moederdag: Het moederschap van Maria is wel een nieuw begin, maar niet het einde. Alle moeders kunnen moeder van Christus zijn.
Lees meer

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, jaar A, 26 december 2013

Als het erop aankomt, daar waar het gaat over leven en dood, houdt niets en niemand Stefanus meer tegen om de waarheid te spreken. Hierin kunnen wij iets leren van Stefanus.
Lees meer

Preek Eerste Kerstdag, Hoogfeest geboorte van Christus, 25 december 2013

Het Woord is Vlees geworden. Deze kosmos, deze wereld, krijgt een nieuwe diepte, een nieuwe inhoud, een nieuwe betekenis. Dit wonder mogen we overdenken en vieren op dit Hoogfeest van Kerstmis.
Lees meer
Back To Top