skip to Main Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar B, 20 mei 2018

Het is de Heilige Geest die onze Kerk nieuw leven geeft. Op dit Pinksterfeest mogen wij samenzijn en bidden om de Heilige Geest, dat Hij ons opnieuw bezielt met een krachtig geloof en met het vuur van zijn liefde. De Geest helpt ons immer om de diepte in te gaan met ons geloof.
Lees meer

Preek Hoogfeest Hemelvaart des Heren, jaar B, 9/10 mei 2018

Hemelvaartsdag is de opmaat voor Pinksteren. Jezus neemt zijn definitieve plaats in. Wij krijgen van Hem onze zending.
Lees meer

Preek 6e zondag van Pasen, jaar B, 5/6 mei 2018

God maakt geen onderscheid tussen mensen. Ieder mens wordt geroepen om Jezus na te volgen. 
Lees meer

Preek 5e zondag van Pasen, jaar B, 28/29 april 2018

Wij mensen hebben een grote valkuil: eigenmachtigheid en autonomie.
Lees meer

Preek 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, jaar B, 21/22 april 2018

Op roepingenzondag staan we stil bij onze eigen roeping en de roeping tot het gewijde ambt. Tegelijk mogen we ons bewust worden dat Jezus ons oproept om te bidden voor roepingen, want elke roeping is een gave van God.
Lees meer

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 14/15 april 2018

Het is belangrijk waarover we spreken, niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis. Wil je Jezus ook thuis in je midden ervaren, dan moeten er momenten zijn dat je samen zo over Hem spreekt, zodat Hij in ons midden kan komen.
Lees meer

Preek Tweede Paasdag, jaar B, 2 april 2018

Met het besef van zijn verrijzenis, beseffen ze ook dat ze dit inzicht moeten doorgeven aan de apostelen. Ze mogen het niet voor zichzelf houden. Het is niet alleen iets voor hen; de eerste opdracht tot verkondiging begint hier en nu.
Lees meer

Preek tijdens de Paaswake, jaar B, 31 maart 2018

Cultuurkatholiek ben je, maar een keuzekatholiek moet je elke dag opnieuw worden.
Lees meer
Back To Top