skip to Main Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Hoogfeest van Pasen, jaar B, 5 april 2015

“Niet mijn wil, maar uw wil geschiede”. Dat is de stap die ons optilt van mensen die Godsdienstig zijn in de hoop te ontsnappen aan de problemen, naar mensen die leven vanuit God, die vertrouwen op God en die geloven dat alleen de weg van Gods goedheid, wijsheid, liefde en geduld, deze wereld kan veranderen tot Gods Koninkrijk.
Lees meer

Preek tijdens de Paaswake, jaar B, 4 april 2015

Vergeving betekent dat de onschuldige de schuld overneemt.
Lees meer

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar B, 26/27 mei 2012

Wij zijn getuigen, wij zijn boodschappers, vertegenwoordigers, missionarissen, wij komen op voor de zaak van Jezus, wij staan pal voor Gods Koninkrijk. Getuigenis geven van wat ons bezielt, van Wie ons bezielt. Wie heeft daar nog de woorden voor?
Lees meer

Preek 7e zondag van Pasen, jaar B, 20 mei 2012

Als je gelooft dan zie je hoe God overal in de wereld aan het werk is, dan zie je hoe overal op aarde mensen God zoeken. Geloof je niet, dan kun je in de wereld God niet zien, en zoek je overal een eigen verklaring voor.
Lees meer

Preek 5e zondag van Pasen, jaar B, 5/6 mei 2012

Jezus nodigt ons uit om juist in pijnlijke omstandigheden in Hem te blijven. In Hem blijven betekent met Hem verbonden blijven, niet afhaken, niet losraken van Hem, niet opgeven maar vasthouden, zijn voeding tot je blijven nemen.
Lees meer

Preek 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, jaar B, 29 april 2012

Zoals Jezus ooit twaalf apostelen uitkoos, zo kiest Hij nog steeds mensen uit om alles te verlaten en zich helemaal te geven voor zijn werk. De redding van de wereld is een continue proces. Die redding is niet slechts één keer gerealiseerd door zijn kruisdood en verrijzenis, die redding moet elke dag opnieuw werkelijkheid worden door navolging van Christus, door geloof en liefde en door de inzet van heel het Lichaam van Christus, dat zijn wij.
Lees meer

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 21/22 april 2012

Het omgaan met lijden door Christenen: voor hen is het lijden als de dood. Je zoekt het niet op, maar als het er is, probeer je het in verbondenheid met Jezus te beleven en te dragen. Een mens die Christus kent, heeft Iemand die hem of haar nabij is in het lijden. Christus is je nabij tot in de dood. Hij gaat met je mee tot in de diepste diepte van de onderwereld en brengt je naar de overkant.
Lees meer
Back To Top