Ga naar hoofdinhoud

Preek 2e zondag (jongerenviering), door het jaar A, 19 januari 2002

Wie in onze tijd keuzes maakt, kijkt meestal naar zichzelf. Hoe kan ik mij ontplooien, wat vind ik leuk. Waar heb ik plezier in? Maar Johannes niet. Hij vraagt zich af: ‘wat wil God van mij? Waar kan ik meedoen in Gods plan?’ Misschien is die vraag wel het eerste wat we van Johannes mogen leren.

Preek 2e zondag, door het jaar A, 16/17 januari 1999

“Zie daar het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.” Een lam tussen wolven, de omgekeerde wereld. Een Lam waarvan Johannes zegt: “Ik heb de Geest als een duif over Hem zien neerdalen, en op Hem blijven”. Een mens als een lam, vol van Gods Geest, midden tussen de mensen die voor elkaar zijn als wolven. Jezus doopt ons in zijn doopsel met zijn heilige Geest. Zijn geest verandert wolven in lammeren. Zijn Geest vervult mensen met liefde, een dwaze liefde, die vergeeft en de schuld van anderen op zich neemt, zo dwaas dat ze wijzer is dan grootste menselijke wijsheid.
Back To Top