Ga naar hoofdinhoud

Preek 14e zondag, door het jaar A, 4/5 juli 2020

Vandaag zegt Jezus tot ons: “Komt allen tot Mij …”. Zijn uitnodiging brengt ons samen. Hij zegt ook: “… en leert van Mij …”. Wij zijn inderdaad zijn leerlingen. We komen naar Hem toe om naar Hem te luisteren en van Hem te leren; daarom leggen we alle grootheid en wereldse wijsheid af, om Hem te ontmoeten die midden onder ons wil komen met zijn Woord en Sacrament.

Preek 14e zondag, door het jaar B, 7/8 juli 2018

God heeft de mens bestemd voor het eeuwige leven en ondanks wat er allemaal fout ging en fout gaat, blijft God de mens het eeuwige leven gunnen. Daar heeft Hij zelfs de dood van zijn veelgeliefde Zoon voor over.

Preek 14e zondag, door het jaar C, 2/3 juli 2016

“... Ik zend u als lammeren onder de wolven. ...” Hoe voelt u zich, voelt u zich inderdaad als een lam; onschuldig, vriendelijk, altijd uitgaand van het goede in mensen, vertrouwvol, eerlijk en open, niet vals of agressief?

Preek 14e zondag, door het jaar C, 6/7 juli 2013

De mensen van goede wil: Mensen die Jezus' vrede willen aannemen. Mensen die het goede herkennen dat Jezus ons heeft gebracht. Liefde voor God en de naaste. Eerbied voor het leven. Bereidheid het kruis van het leven te dragen op een manier die de wereld beter maakt. Mensen die Jezus wel onbewust diep in hun hart hebben gesloten, maar door allerlei omstandigheden Hem niet echt kennen en ook niet vermoeden dat ze Hem in de Kerk zullen vinden.

Preek 14e zondag, door het jaar A, 3 juli 2011

Jezus geeft rust en verlichting, ook in onze tijd waarin stressfactoren een realiteit zijn voor mannen en vrouwen. Als je Jezus navolgt krijg je een nieuw juk, een juk dat uiteindelijk zachter en lichter is.
Back To Top