skip to Main Content

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 6/7 januari 2018

Wie en wat is de Herodes? Wat is die macht in ons leven? Kijken wij naar het Licht, luisteren we naar de Stem, dan weten we dat we een andere weg moeten kiezen. In het jaar van gebed, mag dat de uitnodiging zijn, de innerlijke weg volgen en vooruitgaan in navolging van Christus, het Licht, de Ster die ons de weg wijst.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2018

Wij mogen ons kindschap Gods vieren met de Moeder van God die aan ons is geschonken.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, 30/31 december 2017

Onze bisschop heeft een jaar van gebed afgekondigd dat een uitnodiging is voor ieder van ons persoonlijk, maar ook heel bijzonder voor de gezinnen, om te werken aan een eigen gezinsspiritualiteit en het gebed een vaste plek te geven in het gezin.
Lees meer

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, jaar B, 26 december 2017

God is fundament van alles wat mogelijk is. God onttrekt zich aan alle fysieke metingen en aan alle binnenwereldse redeneringen. God staat ervóór, erbóven, erónder, Hij staat naast ons, achter ons, God dient zijn schepping, God draagt zijn schepping. Die dragende hand kunnen we wel filosofisch bedenken en kunstzinnig uitbeelden, maar niet empirisch meten en bepalen.
Lees meer

Preek Kerstavond/Kerstochtend, Hoogfeest geboorte van Christus, 24/25 december 2017

Waarom krijgen vrienden van God het zo hard voor de kiezen?
Lees meer

Solennité de Noël, année B, le 25 Décembre 2017

Pourquoi les amis de Dieu ont-ils la vie si dure ?
Lees meer

Preek 31e zondag, Willibrordzondag, door het jaar A, 5 november 2017

We moeten voeten zijn van vreugdeboden: wij moeten, net als Willibrord, vreugdeboden zijn die de Blijde Boodschap opnieuw verkondigen en opnieuw kijken naar deze tijd met de vraag: Wat heeft deze tijd nodig?
Lees meer

Preek feest Gedaanteverandering van de Heer, jaar A, 5/6 augustus 2017

De stem van de hemelse Vader zegt dat wij moeten luisteren naar Jezus, zijn Zoon. Maria, zijn moeder, zegt tegen ons: Doe maar wat Hij je zeggen zal. Luisteren en doen, daar gaat het om, dat is de basis van de navolging van Christus.
Lees meer
Back To Top