Ga naar hoofdinhoud

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, 26 december 2017

God is fundament van alles wat mogelijk is. God onttrekt zich aan alle fysieke metingen en aan alle binnenwereldse redeneringen. God staat ervóór, erbóven, erónder, Hij staat naast ons, achter ons, God dient zijn schepping, God draagt zijn schepping. Die dragende hand kunnen we wel filosofisch bedenken en kunstzinnig uitbeelden, maar niet empirisch meten en bepalen.

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, 26 december 2015

Is Jezus een extremist als Hij zijn zaligsprekingen spreekt, als Hij aanzet om alles te verkopen en aan de armen te geven? Is Jezus een extremist als Hij zegt de andere wang toe te keren en een mijl extra mee te gaan met je aanklager? Misschien wel, het is behoorlijk extreem, net zo extreem als het is om zeventig maal zeven maal te vergeven. Waarom is het religieuze extremisme van Jezus dan geweldloos terwijl ander religieus extremisme geneigd is tot geweld?

Preek Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, 26 december 2012

Behalve het martelaarschap van Stephanus en van zoveel anderen, ook in onze tijd, is er het martelaarschap in het dagelijks leven. Dat is uiteindelijk niet lichter, misschien, door de lange duur wel zwaarder. Standhouden in deze tijd, op een goede manier uitkomen voor je geloof. Het kan; met Gods hulp.

Overweging Tweede Kerstdag, Oecumenische viering, 26 december 2000

Ieder zijn of haar eigen stukje, ieder zijn of haar eigen kerk? Is dat Gods Koninkrijk? Hoe spreken wij over elkaar, als Christenen, gedoopten, geraakt met het vuur van de Geest, geraakt met het offer van het altaar, zijn kruisoffer, zoenoffer? Hoe gaan we met elkaar om, als kinderen van één Vader, door de Ene Zoon, in de Ene Geest?
Back To Top