Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest Hemelvaart des Heren, jaar C, 9 mei 2013

Kracht: Onze kracht ligt niet in het getal, in onze kennis of onze talenten, niet is overredingskracht of schrijf- dicht- of spreekkunst. Onze Kracht ligt in onze zwakte, omdat we geen weerstand kunnen bieden aan het goede, aan het verlangen om goed te doen, te dienen en op te bouwen.

Preek Hoogfeest Hemelvaart des Heren, jaar A, 2 juni 2011

Als we teveel in kant en klare Katholieken denken, missen we misschien de kans om mensen tot leerlingen van Jezus te maken. Laten we zelf het leerling zijn weer op pakken. Een leerling van Jezus heeft een « éducation permanente » nodig, een voortdurende vorming op twee terreinen: in de leer en in het leven.
Back To Top