ADVENT

1e Zondag Advent (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
2e Zondag Advent (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
3e Zondag Advent (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
4e Zondag Advent (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)

KERSTTIJD

Kerstmis nachtmis
Dagmis - Plechtige viering van het hoogfeest van Kerstmis
Feest van de Heilige Familie
Oudjaar
Nieuwjaar, octaafdag van Kerstmis: Heilige Maria, Moeder van God, Hoogfeest
Openbaring des Heren, Hoogfeest
Doop van de Heer, Feest

TIJD DOOR HET JAAR 1

De 2e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 3e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 4e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis, Feest
De 5e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 6e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 7e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)

Aswoensdag - begin van de veertigdagentijd
1e Zondag 40-dagentijd
2e Zondag 40-dagentijd
3e Zondag 40-dagentijd
4e Zondag 40-dagentijd - Zondag Laetare
H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria - Hoogfeest
5e Zondag 40-dagentijd
Maria Boodschap
6e Zondag Palm- of passiezondag
Avondmis van Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag

PAASTIJD

Paaswake - Jaar A | Jaar B | Jaar C
Paaszondag - Verrijzenis van de Heer - Jaar A | Jaar B | Jaar C
Tweede Paasdag / Maandag onder het octaaf van Pasen
2e Zondag van Pasen - Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
3e Zondag van Pasen
4e Zondag van Pasen - Zondag van de Goede Herder - Roepingenzondag
Vier mei Dodenherdenking
5e Zondag van Pasen / Zondag voor de Oosterse Kerken
6e Zondag van Pasen
Hemelvaart van onze Heer, Hoogfeest
7e Zondag van Pasen
Dagmis van Pinksteren
Audio Gregoriaanse Vespers - Tweede vespers op het hoogfeest van Pinksteren
Tweede Pinksterdag

TIJD DOOR HET JAAR 2

Bezoek van de maagd Maria aan Elisabet (feest)
(zondag na Pinksteren) H. Drieëenheid, Hoogfeest
Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest
(vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren) H. Hart van Jezus, Hoogfeest
11e Zondag door het jaar
Geboorte van de H. Johannes de Doper, Hoogfeest
H.H. Petrus en Paulus, Apostelen, Hoogfeest
De 12e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 13e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 14e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 15e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 16e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 17e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 18e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
Gedaanteverandering van de Heer - feest
De 19e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
Maria in de hemel opgenomen, Hoogfeest
De 20e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 21e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 22e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 23e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 24e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 25e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 26e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 27e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 28e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 29e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 30e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
Allerheiligen, Hoogfeest
Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)
De 31e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
Willibrordzondag H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Hoogfeest
Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen, Feest
De 32e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
De 33e Zondag door het jaar (ABC) - (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)
Christus, Koning van het heelal, Hoogfeest (jaar A) - (jaar B) - (jaar C)

Aanvullende gegevens